1st
01:47 pm[personal profile] silent_gluk

Ну, в общем, ожидаемо...2nd
02:44 pm[personal profile] silent_gluk

А вот и снова воскресенье!3rd
01:04 am[personal profile] silent_gluk

Вдруг подумалось...

- 6 comments

4th
04:49 pm[personal profile] silent_gluk

А сегодня мы...

- 2 comments

5th
04:34 pm[personal profile] silent_gluk

А вот какую открытку мне прислали6th
02:36 am[personal profile] silent_gluk

А вот кто храбрый?..

- 18 comments

7th
03:45 pm[personal profile] silent_gluk

Об одной цитате из "Обитаемого острова"

- 6 comments

8th
04:26 pm[personal profile] silent_gluk

Сегодняшним постом...9th
03:49 pm[personal profile] silent_gluk

И опять воскресенье...10th
01:01 am[personal profile] silent_gluk

А любопытно...

- 4 comments

11th
02:45 pm[personal profile] silent_gluk

С днем рождения!12th
01:07 am[personal profile] silent_gluk

Ура! Тьмускорпионь!..13th
05:13 pm[personal profile] silent_gluk

А вот и вторая часть...14th
01:57 am[personal profile] silent_gluk

Предварительный пост...15th
01:33 pm[personal profile] silent_gluk

Сегодняшним постом...16th
12:38 am[personal profile] silent_gluk

Вновь воскресенье17th
03:09 am[personal profile] silent_gluk

Два письма18th
04:53 pm[personal profile] silent_gluk

Стругацкие и эзотерика19th
01:15 pm[personal profile] silent_gluk

Второй том ПСС - теперь и в бумажном виде!20th
11:09 am[personal profile] silent_gluk

А вот еще интересно...

- 2 comments

21st
03:49 pm[personal profile] silent_gluk

"Пикник на обочине"

- 4 comments

22nd
04:46 pm[personal profile] silent_gluk

А давно у нас...23rd
03:42 pm[personal profile] silent_gluk

Снова воскресенье24th
02:11 pm[personal profile] silent_gluk

Тьмускорпионь25th
01:18 pm[personal profile] silent_gluk

Еще цурэновский сонет26th
11:47 am[personal profile] silent_gluk

А вот интервью

- 2 comments

27th
04:58 pm[personal profile] silent_gluk

А вот еще любопытное издание...28th
12:39 pm[personal profile] silent_gluk

Про Чтения памяти А. и Б.Стругацких...29th
02:35 pm[personal profile] silent_gluk

Попалось мне тут...

- 4 comments

30th
03:29 pm[personal profile] silent_gluk

А вот опять воскресенье31st
01:19 pm[personal profile] silent_gluk

XIX вручение Литературной премии А. и Б. Стругацких ("АБС-премии")Profile

ru_strugackie: (Default)
Беседы о творчестве А. и Б.Стругацких

September 2017

S M T W T F S
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 1920212223
24252627282930

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 11:12 am
Powered by Dreamwidth Studios